YUFF

YUFF je deo svetskog pokreta WWFF (World Wide Flora & Fauna), koji populariše rad iz prirode, iz zaštićenih prirodnih zona i nacionalnih parkova. 

Kao i kod drugih sličnih aktivnosti, učesnici su aktivatori i lovci. Uslov za validnu aktivaciju je održanih 100 veza, bilo kojom vrstom rada i na bilo kom opsegu. 

Sajt svetske organizacije je osnovni izvor informacija o pravilima, aktivnostima i drugim činjanicama. Na njemu možete naći: 

- Pravila koja važe za sve aktivnosti

- Liste zona koje se priznaju za WWFF aktivacije, uključujući i YUFF zone

- Mape zona, sa podacima o zonama i interaktivnim korišćenjem

- DX-Cluster sa podacima o aktivacijama i FF aktivnostima

- Online logovi sa podacima o urađenim aktivacijama i ostvarenim vezama.

U Srbiji je aktivna YUFF grupa aktivista koja ima svoj sajt i na njemu postoji dosta korisnih podataka. 

Najvažnija aktivnost, pored onih svakodnevnih, je organizacija YT2A memorijala, takmičenja posvećenog našem prerano nastradalom drugu Goranu Saviću, koji je bio veliki zaljubljenik u prirodu i veoma predani aktivator. YUFF grupa izdaje i diplome i uopšte koordinira aktivnosti vezane za ovaj program. 

Na našem sajtu ćemo prenositi informacije iz drugih izvora o FF aktivnostima, kao i sve one informacije koje sami prikupimo a smatramo da vam mogu biti interesantne i korisne.