WWFF Agenda, klaster i logovi

WW sajt nudi dodatne alate za pripremu i realizaciju aktivnosti.

WWFF Agenda prikazuje listu najavljenih FF aktivnosti širom sveta sa osnovnim podacima: datum i vreme aktivacije, identifikacija WWFF zone, frekvencija, način rada i ime aktovatora. Ako ste registrovani korisnik, možete uneti svoje nameravane aktivacije nakon logovanja na sajt. 

WWFFwatch DX-cluster je specijalizovani klaster za prikaz trenutnih aktivacija, Pored podataka o spotovima, u tabeli ćete naći i link na lokaciju na mapi. 

WWFF LogSearch stranica vam nudi pretraživanje uploadovanih logova po pozivnim znacima. Na stranici je dostupno i uputstvo kako se koristi Log Search i kako da aplicirate za diplome.  

Forum na WWFF sajtu omogućava razmenu informacija aktivnih članova. Težište je na nacionalnim programima i priznanjima, a postoji i 24h aktivni help desk.