WWFF Priznanja

WWFF i nacionalni programi nude interesantna priznanja

Na delu WWFF sajta sa informacijama o priznanjima postoje dva linka: 

  • Global Awards, sa informacijama o priznanjima koje daje WWFF organizacija za aktivatore, lovce i prijemne amatere. 
  • National Programs, sa informacijama o lokalnim priznanjima koje daju nacionalne FF grupe. 

Domaća, YUFF priznanja naći ćete na odgovarajućoj stranici YUFF sajta