WWFF aktivacije

Kako da se pripremite za FF aktivaciju?

Ako ste pogledali uputstvo za SOTA aktivacije, imaćete osnovnu ideju kako treba da se pripremite i šta vam je sve potrebno. FF aktivacije su našto manje zahtevne jer su i uslovi nešto manje oštri. U nastavku smo pokušali da damo skraćeni prikaz svetskih FF pravila. Domaća pravila za FF aktivacije možete naći na YUFF sajtu

Predmet FF aktivacije mogu biti samo kvalifikovana područja, o kojima podatke možete naći na svetskom ili domaćem FF sajtu. Za aktivaciju morate imati važeću dozvolu. 

Najbolje je da pre polaska dobro prostudirate kartu područja, najbolje koristeći online mape. Za razliku od SOTA programa, možete raditi iz svog vozila, tako da do lokacije ne morate isključivo da pešačite. Oprema zbog toga može biti nešto teža i obimnija. Za izvor napajanja ne postoje ograničenja, tako da možete koristiti akumulator iz vozila ili generator. 

Vodite računa o pravu pristupa lokaciji: tačka sa koje nameravate da radite može biti privatno vlasništvo, pa vam je svakako potrebna saglasnost vlasnika. Mislite na to da ste u gostima, pa se tako i ponašajte: ne pravite buku i ne ometajte druge koji takođe uživaju u prirodi. Poštujte prirodu, ne ostavljajte otpatke i čuvajte biljke i životinje. Vodite računa o vremenskim prilikama i u svakom trenutku mislite na sigurnost sebe i drugih.

Za uspešnu aktivaciju WWFF program propisuje minimalno 44 ostvarena kontakta sa izabrane lokacije, dok je za domaća priznanja potrebno imati celih 100 veza po lokaciji. Logovi se šalju preko YUFF sajta. U vezama se razmenjuje raport i identifikacija FF lokacije (WWFF referenca). Više od toga nije potrebno, veze treba da budu što kraće jer uvek ima nestrpljivih lovaca koji čekaju svoj trenutak.

Za brzo logovanje preporučuje se softver Fast Log Entry (FLE) koji je besplatan i možete ga naći na internetu. Iako svetska FF pravila prihvataju i CSV format, naš YUFF program prihvata slanje logova isključivo u ADIF formatu. Ako niste uradili svih 100 veza, možete ponovo aktivirati istu lokaciju i odraditi ostatak. 

Preporuka je da se učesnici pridržavaju pravila DX Code of Conduct. 

Uobičajeni pozdrav koji prati FF I SOTA aktivnosti je "44", pored starog dobrog 73. Ovaj pozdrav ima svoje značenje. Prva četvorka predstavlja četiri elementa: zemlju, vodu, vazduh i vatru. Druga četvorka predstavlja četiri strane sveta. 

Preporučene frekvencije na kojima se obično odvijaju WWFF aktivnosti su: 

CW: 3.544; 7.024; 10.124; 14.044; 18.084; 21.044; 24.894; 28.044

SSB: 3.744; 7.144; 14.244; 18.144; 21.244; 24.944; 28.444.

Frekvencije za digitalne komunikacije koriste se prema band planu.