YUFF

YUFF je deo svetskog pokreta WWFF (World Wide Flora & Fauna), koji populariše rad iz prirode, iz zaštićenih prirodnih zona i nacionalnih parkova. 

Kao i kod drugih sličnih aktivnosti, učesnici su aktivatori i lovci. Uslov za validnu aktivaciju je održanih 100 veza, bilo kojom vrstom rada i na bilo kom opsegu. 

WWFF aktivacije

Kako da se pripremite za FF aktivaciju?

WWFF mape i direktorijum

Mape na WWFF sajtu ili mape na GMA sajtu su odlično mesto za početak planiranja FF aktivacije.

WWFF Agenda, klaster i logovi

WW sajt nudi dodatne alate za pripremu i realizaciju aktivnosti.

WWFF Priznanja

WWFF i nacionalni programi nude interesantna priznanja