Outdoor

Uspostavljanje veza, sakupljanje poena za diplome, rad u takmičenjima: za mnoge radio-amatere ovo je dovoljno da u potpunosti uživaju u hobiju. Zamislite da još imate PPS kome su zidovi samo vedro nebo iznad vas i plave planine u daljini, da vas od sunca štiti gusto zelenilo i da nema ni galame, ni smetnji, samo potpuni i mir i tišina. 

Sviđa vam se? Zreli ste za radio-amaterske aktivnosti u prirodi. 

Dodajte ovome da je oprema skromna, jevtina i pristupačna, da dobar deo možete sami da napravite i postanete istovremeno i konstruktor. I još da možete da doprinesete ekologiji čisteći prirodu od nesavesnih izletnika i sadeći drveće. 

SOTA, FF i druge aktivnosti su pravi put da vam sve ovo postane ouobičajeno i da uživate još više. Zbog toga ovaj sajt i postoji!