Kamp za mlade 2020

tara

Radio klub "44" organizuje letnji kamp za mlade operatore na Tari.

Cilj kampa je da se mladi operatori upoznaju sa DX i takmičarskim radom, a naročito sa radom u prirodi sa akcentom na SOTA i FF aktivacije. Program kampa nije osnovna obuka za rad telegrafijom, već kurs za sticanje napednih operatorskih i takmičarskih znanja.

Teme na kampu će biti konkretne i praktične, tako da program uključuje:

  • Koji je optimalni komplet opreme za SOTA i FF aktivacije, sa konkretnim primerima
  • Kako uraditi SOTA ili FF aktivaciju, u obliku praktične radionice
  • Moderna oprema u takmičenjima: iskustva sa SDR uređajima
  • Takmičenje polaznika kampa korišćenjem QRP uređaja, telegrafijom.

Tokom kampa ćemo organizovati posetu jednoj aktivnoj takmičarskoj lokaciji, sa koje su uspešno rađena mnoga takmičenja.
Kao predavači će se na kampu pojaviti naši istaknuti radio-amateri koji imaju iskustva i zapažene rezultate.
Svi polaznici kampa na poklon dobijaju komplet za rad iz prirode: QRP primopredajnik QCX, taster i vertikalnu antenu za 40/30/20m.

Minimalni uslovi za prijavu za one koji žele da budu polaznici kampa su:

  • Da su članovi Saveza radio-amatera sa plaćenom članarinom za 2020. godinu;
  • Da poseduju osnovno znanje telegrafije i da aktivno rade veze cw načinom rada
  • Da su mlađi od 25 godina
  • Da su zainteresovani za SOTA, FF i cw rad

Kamp je u potpunosti organizovan od strane RK "44", koji snosi sve troškove, osim prevoza do Tare. Ne postoji plaćanje kotizacije. Za sve polaznike kampa su obezbeđeni smeštaj, ishrana i pokriveni su svi troškovi programa.

U organizaciji i finansiranju kampa ne učestvuje Savez radio-amatera Srbije, iako ga u potpunosti podržava.

Preliminarno, mesto održavanja kampa je Tara, a konačnu mesto održavanja ćemo odrediti nakon obilaska nekoliko potencijalnih lokacija. Kamp će biti podržan u julu mesecu 2020. godine.

Prijave za kamp možete slati na mail adresu: , najkasnije do kraja marta. U prijavi navedite vaše ime i prezime, klasu, kada ste polagali i da li ste aktivni u cw radu.
Izbor kandidata je kvalifikacionog karaktera. Radio-klub "44" će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi listu polaznika. Klub zadržava pravo da izvrši proveru znanja i sposobnosti kandidata za polaznike kampa, kao i da izabere polaznike kampa bez obrazloženja, u skladu sa internim kriterijumima. Odluka kluba o izboru polaznika je konačna i biće objavljena na vreme, a polaznici će biti obavešteni.